הניקוז גם נלחם בסחיפת קרקע, משפר את הסביבה המקומית ומאפשר שיטות ניהול קרקע בר-קיימא יותר.

Drainage also combats soil erosion, improving the local environment and enabling more sustainable land management practices.
Drainage also combats soil erosion, improving the local environment and enabling more sustainable land management practices.

לא ניתן להפריז בצורך בניקוז יעיל ובמניעת שחיקת קרקע.
ניקוז נכון מאפשר שימוש יעיל יותר במשאבי הטבע, המסייע להבטיח את קיימות אדמתנו, שומר על המגוון הביולוגי שלה ומסייע בהגנה על האקולוגיה המקומית.
הניקוז גם נלחם בסחיפת קרקע, משפר את הסביבה המקומית ומאפשר שיטות ניהול קרקע בר-קיימא יותר.

בכל הנוגע לניקוז ישנן שתי מטרות עיקריות: שיפור זרימת המים ללא הצפה, ואפשרות סילוק עודף סחיפת קרקע.
השיטה העיקרית המשמשת להשגת זאת היא מיקום אסטרטגי של צינורות ניקוז, תעלות ותעלות.
בנוסף לאפשר זרימה טובה יותר של מים והפחתת הצפות, תכונות אלו מספקות מוצא לעודפי מים ומסייעות בסילוק משקעים הגורמים לשחיקת קרקע.

מערכות ניקוז מים עיליות משמשות בדרך כלל כדי להגן על הקרקע מפני הצפה ולעודד נגר.
מערכות אלה מורכבות מתעלות, צינורות, תעלות, ספלים ומאפיינים אחרים המשמשים לאיסוף נגר עילי ולהרחיקו מאזורים מיושבים.
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לפתח תוכנית ניקוז מקיפה הלוקחת בחשבון את הטופוגרפיה, סוג הקרקע, האקלים והמים של הנוף הנדון.
מערכות ניקוז צריכות להיות מתוכננות גם כדי לתת מענה לסוגיות מקומיות ספציפיות, כגון תרומתם של מים עיליים ממי נגר עירוני או מפעילויות חקלאיות.

בינתיים, מערכות ניקוז תת קרקעיות נועדו לנצל את טבלאות המים הקיימות לצורך הטענה מחדש של מי תהום.
מערכות אלו משתמשות בצינורות ניקוז תת קרקעיים, המוצבים בעומקים שונים כדי ללכוד ולהעביר נגר עילי הרחק מאזורים מיושבים מבלי לפגוע בהם.
יתרון אחד של הניקוז התת-קרקעי הוא שכאשר מתוכנן ומותקן כהלכה, הוא יכול להפחית ספיגה ושחיקה ולשפר את איכות המים העיליים.
בנוסף, ניתן לתכנן את הצינורות כך שיעבירו מי נגר שנאסף לאזורי ניהול קרקע, בהם ניתן להשתמש בהם כדי להגדיל את כיסוי הצמחייה וליצור מחדש מערכת אקולוגית בריאה לקרקע.

שיפור הניקוז, כמו גם מניעת שחיקת קרקע, יכול להתבצע גם באמצעות שיטות בקרת שחיקה.
שיטות בקרת שחיקה נפוצות כוללות ניצול טרסות, שמירה על כיסוי וגטטיבי, ביולוגיזציה, הוספת תיקוני קרקע, מחסומי מתאר ומערכות ניקוז ממוקמים אסטרטגית, מסנני משקעים ושיטות ייצוב.
הצמחייה יכולה גם למלא תפקיד חשוב בהפחתת שחיקת הקרקע, שכן לצמחים יש את היכולת לספוג ולהעביר מוצקים מרחפים, לחזק את פני הקרקע ולהחזיק את הקרקע יחד, ולהפחית את ההשפעות של רוח ומים חזקות.

השימוש בטכניקות ניקוז ספציפיות יהיה תלוי באתר, סוג הקרקע, האקלים ומידת השחיקה הקשורה.
כמו כן, יש להשתמש בטכניקות נכונות של שימוש בקרקע כדי להבטיח שאמצעי בקרת שחיקה לא ייפגעו.
טכניקות אלו כוללות תחזוקה של כיסוי צמחייה, עיסוק בחקלאות ללא עיבוד, הגנה על אזורי גדות ופיתוח מערכות ניקוז ומסנני משקעים.

לסיכום, מניעת ניקוז ושחיקת קרקע הם היבטים חיוניים של ניהול קרקע בר-קיימא.
על ידי תכנון מערכות ניקוז מתאימות והתחשבות בשיטות ניהול הקרקע, נוכל לצמצם הצפות, לעודד מי נגר, לשמר את המגוון הביולוגי ולמנוע שחיקה נוספת.
בנוסף, על ידי שימוש בפרקטיקות ספציפיות של בקרת שחיקה, אנו יכולים להבטיח שהנזק שנגרם משחיקת קרקע ממוזער ולאפשר את ניהול השטח באופן בר קיימא יותר.

כלי עבודה