מערכות ניקוז עשויות להיות לא מספיקות במתן מוצא למים עיליים באירועי מזג אוויר קיצוניים.

Drainage systems may be insufficient in providing an outlet for surface water during extreme weather events.
Drainage systems may be insufficient in providing an outlet for surface water during extreme weather events.

מבוא

עם אירועי מזג אוויר קשים לסירוגין ובלתי צפויים המונעים משינויי אקלים, יש צורך מוגבר בבנייה ותחזוקה של מערכות ניקוז נאותות על מנת למנוע הצפות.
מערכות הניקוז עלולות להיות בלתי מספקות במתן מוצא הולם למים עיליים באירועי מזג אוויר קיצוניים, בשל היותן של המערכות קטנות מדי להתמודד עם זרימות גדולות של מים ותחזוקה לא מספקת של תשתיות.
על מנת להבטיח שמערכות ניקוז מודרניות יוכלו לנהל ביעילות מים עיליים במהלך אירועי מזג אוויר קיצוניים, חייבת להיות גישה אחידה הכוללת גודל נכון של התשתית, כמו גם תחזוקה נכונה ובזמן.

גודל התשתית

גודלה של מערכת ניקוז הוא גורם מכריע לאופן שבו היא יכולה לנהל מים עיליים במהלך אירועי מזג אוויר קיצוניים.
מערכת ניקוז צריכה להיות גדולה מספיק כדי להכיל את כמות המים המרבית שעלולה להיכנס במהלך אירוע כזה.
עם זאת, במקרים מסוימים גודלה של מערכת ניקוז קטן מדי, מה שמוביל אותה להיות מוצפת בכמויות גבוהות של גשם.
זה יכול להוביל לגיבוי של מים עיליים שיכולים להיות השלכות מזיקות.
השלכות כאלה יכולות לנוע בין נזק לרכוש עקב הצפה ועד ירידה באיכות המים כתוצאה מחדירת משקעים למערכת.
על מנת להבטיח שמערכת ניקוז מתאימה בניהול כמויות מים גבוהות, יש לתת את הדעת למגוון גורמים כגון כמות שטח הפנים התורם מים למערכת הניקוז, עיצוב המערכת, אופי הקרקע.
באזור שמסביב, מאפיינים טופוגרפיים, והסבירות לאירועי מזג אוויר קיצוניים.

תחזוקת תשתיות

למרות שתשתית עשויה להיות בגודל מתאים לניהול המים העיליים, היא עדיין יכולה להיות מוצפת במהלך אירועי מזג אוויר קשים אם לא מתבצעת תחזוקה נכונה ובזמן.
תחזוקה לקויה של מערכות הניקוז עלולה להוביל לסתימות עקב כניסת פסולת או חפצים למערכת.
סתימות כאלה עלולות לגרום לעצירת זרימת מים שעלולה להוביל לגלישה של מים.
בנוסף, הצטברות של משקעים בניקוז יכולה לעכב את כמות המים הנכנסת למערכת, מה שמוביל לאותן השפעות של סתימות.
על מנת להבטיח שמערכת ניקוז פועלת כראוי לניהול מים עיליים, יש ליישם נהלי תחזוקה שוטפים למניעת הצטברות של פסולת, משקעים וחומרים אחרים במערכת.

יתרונות תחזוקת מערכת הניקוז

תחזוקה שוטפת של מערכות הניקוז לא רק עוזרת להפחית את הסיכון להצפות, היא גם יכולה להוביל לשיפור איכות המים.
על ידי סילוק פסולת, משקעים וחומרים אחרים המצטברים במערכת, המים יכולים לעבור בצורה חלקה ומהירה יותר, ולהפחית את הסיכון שחלקיקים יגיעו לנתיבי מים סמוכים ויזהמו אותם.
בנוסף, מערכות ניקוז מתוחזקות היטב עשויות להוביל לחיסכון בעלויות בטווח הארוך, שכן תחזוקה שוטפת לרוב זולה יותר מהעלויות הכרוכות בשיקום מערכת ניקוז לאחר הצפה חמורה שמובילה לקלקול שלה.

סיכום

מערכות ניקוז חיוניות במתן מוצא נאות למים עיליים באירועי מזג אוויר קיצוניים.
על מנת להבטיח שמערכת ניקוז תוכל לנהל ביעילות את המים העיליים במהלך אירועים כאלה, יש ליישם גודל נכון של התשתית וכן תחזוקה שוטפת.
מערכות ניקוז בגודל מתאים ומתוחזקות היטב יכולות להוביל להפחתת הסיכון להצפות וכן לשיפור איכות המים ולחסכון בעלויות לטווח ארוך.
הגישה המאוחדת של גודל ותחזוקה נכונה של מערכות ניקוז היא חשיבות עליונה במאבק בהשפעות של אירועי מזג אוויר קיצוניים המונעים על ידי שינויי אקלים.

כלי עבודה