ניתן להשתמש בניקוז כדי לעודד קליטת שיטות השקיה חדשניות, ובכך לקדם תפוקת יבול וקיימות גבוהים יותר.

Drainage can be used to encourage the uptake of innovative irrigation methods, thus promoting greater crop yield and sustainability.
Drainage can be used to encourage the uptake of innovative irrigation methods, thus promoting greater crop yield and sustainability.

—–

השקיה היא חלק חיוני בחקלאות המודרנית, כאשר חקלאים ברחבי העולם מסתמכים על שיטות השקיה שונות כדי להבטיח שהיבולים שלהם מקבלים את כמות המים הנכונה.
עם זאת, בשנים האחרונות ישנה התמקדות גוברת בפיתוח שיטות השקיה חדשניות, שמטרתן לשפר את תנובת היבול ולהבטיח גידול בר קיימא.
ניקוז יכול למלא תפקיד חשוב בעידוד קליטת שיטות ההשקיה החדשות הללו וקידום הקיימות של ייצור המזון העולמי.

ההיבט החשוב ביותר של ניקוז המקל על קליטת שיטות השקיה חדשניות הוא בהפחתת צפיפות המים.
צפיפות מים בשדות חקלאיים עלולה להוביל להפחתת יבול היבול, וכן לגרום לפגיעה במבנה הקרקע ולהפחית משמעותית את כמות החמצן הזמינה בקרקע.
כאשר הניקוז מיושם כהלכה, המים נלקחים מהשדות ומאוחסנים במאגרי מים עיליים או מחלחלים לתוך שכבות הסלע הבסיסיות.
זה מבטיח שהאדמה תישאר מאווררת, מה שמאפשר למערכות השורשים לשגשג.
יתר על כן, הוא מבטיח שניתן להפנות את עודפי המים – ואת חומרי ההזנה שהם מכילים – מהשדות, להפחית את צמיחת המים ולהפוך את האדמה למועילה לגידולים.

מלבד היתרונות לאיכות הקרקע והפחתת שקע המים, ניקוז יכול גם לעזור לעודד קליטה של שיטות השקיה חדשניות על ידי מניעת בזבוז מים מושקים.
בחלקים רבים של העולם, מקורות מים המשמשים להשקיה נמצאים לעתים קרובות באספקה מוגבלת.
על ידי שימוש במערכות ניקוז יעילות, מונעים מהמים להישאר בשטח זמן רב מדי, מה שמאפשר השקיה תכופה יותר, אך קצרה יותר.
הדבר מפחית בסופו של דבר את כמות המים המשמשת למטרות השקיה, וכתוצאה מכך ניצול יעיל יותר של משאבי המים וקיימות חקלאית רבה יותר.
זה לא רק מועיל לאיכות הסביבה, אלא גם מקדם יציבות כלכלית ויכול להועיל מאוד לארנקים של החקלאים.

יתר על כן, ניתן להשתמש במערכות ניקוז כדי להפנות עודפי מים לגידולים אחרים פחות עתירי מים ועמידים יותר לבצורת.
כך למשל, באזורים בהם יש קרקעות חרסית, ניתן למנוע ריבוי מים באמצעות התקנת מערכות ניקוז בשולי השדות.
הסטת מים זו הרחק מהשדות יוצרת את התנאים הדרושים לשגשוג של צמחים מסוימים, תוך הפחתת השימוש במים והגדלת היבול.

בסך הכל, ניקוז הוא גורם מפתח בקליטה של שיטות השקיה חדשניות, אשר בתורן מקדמות יבול גדול יותר וקיימות.
על ידי אספקת איכות קרקע משופרת, עזרה בשימור משאבי המים והצעת שימוש יעיל במים, הניקוז הוא כלי חיוני לחקלאות מודרנית כמו גם להבטחת קיימות ייצור המזון העולמי.

כלי עבודה