כיצד מסייעת רשת ניקוז בניהול נגר עילי?

How does a drainage network help with managing surface runoff?
How does a drainage network help with managing surface runoff?

רשת ניקוז היא מערכת של צינורות מחוברים, תעלות ותעלות המשמשות להעברת נגר עילי הרחק מסביבות עירוניות או אזורים בסיכון להצפה.
מערכת הנדסה זו פועלת כדי להבטיח שהמים יופנו הרחק ממקום מסוים ואל גופי מים כגון נהרות ואגמים, המשמשים כנקודת המנוחה הסופית שלו.

כאשר בוחנים כיצד רשת ניקוז מסייעת בניהול נגר עילי, חשוב להבין תחילה מהו נגר עילי וכיצד הוא יכול להשפיע לרעה על מיקום.
נגר עילי הוא מים שזרמו על פני הקרקע ואל גופי מים, נחלים ואגמים, ונושאים עמם קרקעות, מזהמים ומשקעים שהצטברו.
כאשר מים אלו מצטברים בכמויות גדולות, הם עלולים ליצור סכנות כמו שיטפונות, שחיקת קרקע, נזק לרכוש וזיהום מקורות מים.

התפקיד העיקרי של רשת ניקוז הוא לאסוף ולהרחיק את הנגר העילי מאותם אזורים שבהם הוא עלול לגרום לנזק הרב ביותר, ולהסיט אותו למקווי מים מתאימים שבהם הוא יכול לאחר מכן להתאדות או לשמש למטרות נוספות.
רשתות ניקוז יכולות גם לשמש להפחתת הסיכון להצפות על ידי אגירת כמויות גדולות של מים במהלך אירועי שיא המשקעים, ושחרורם בהדרגה לאזורים שבהם ניתן לנהל אותם טוב יותר.

הסוג הנפוץ ביותר של רשת הניקוז הוא מערכת מי הסער, המורכבת מסדרה של צינורות תת קרקעיים, גשרונים ותעלות המיועדות ללכוד נגר עילי ולהרחיקו מאזורים שבהם הוא עלול לגרום לנזק הרב ביותר.
מנקזי סערה ממוקמים בדרך כלל בתחתית הרחובות והכבישים, בחניונים וליד מבני תעשייה.
הנגר העילי שהם אוספים מופנה בדרך כלל לנחלים, נהרות, אגמים או אל אדמות ביצות סמוכות.

מלבד מערכות מי סערה, סוג נוסף של רשת ניקוז הוא מערכת הביוב, שהיא רשת צינורות המיועדת להובלת שפכים הרחק מבניינים לכיוון מתקן לטיפול בשפכים.
בעוד שמערכות ביוב יכולות לשמש גם לניהול מי נגר, הן מיועדות בעיקר לשאת שפכים בלבד ואינן יעילות כמו מערכת מי סופה להתמודדות עם נגר.

בהתאם לאזור הגיאוגרפי ולסוג הסביבה, מהנדסים עשויים לבחור להשתמש בכל שילוב של רשתות הניקוז הנ"ל.
האפקטיביות של כל רשת ניקוז מותנית בהתקנה נכונה, תחזוקה וניטור של המערכת.
במקרים מסוימים, כמו למשל כאשר סכנת הצפה גבוהה, פינוי פסולת וצמחייה ממערכת הניקוז יכולה להיות חשובה לא פחות מההתקנה עצמה.

לסיכום, רשת ניקוז ממלאת תפקיד חיוני בניהול נגר עילי.
רשתות אלו מאפשרות איסוף והרחקה של נגר עילי מאזורים הנמצאים בסכנת הצפה, ומספקות לגופי מים במורד הזרם את האפשרות לאדות מים בצורה איטית ובטוחה ולהשתמש בהם בבטחה למטרות אחרות.
הקמת רשת ניקוז מתוחזקת היטב, והבטחה שהיא תישאר נקייה ונטולת פסולת, היא המפתח להפחתת ההשפעות של נגר עילי והצפות.

כלי עבודה