אילו תקנות מסדירות את ניהול הביוב?

What regulations govern the management of sewage?
What regulations govern the management of sewage?

שפכים הם אחד מתוצרי הלוואי החשובים ביותר של הפסולת שלנו והם עלולים לגרום לסיכונים בריאותיים פוטנציאליים אם לא מנוהלים כראוי.
ככזה, קיימות מספר תקנות המסדירות את ניהול שפכים אשר הוקמו במהלך השנים על מנת להבטיח הגנה על איכות הסביבה ובריאות הציבור מפני הנזקים שעלולים לגרום ביוב לא מטופל או מנוהל בצורה לקויה.
הבנת התקנות הללו חשובה לתעשיות ולגופים ציבוריים כדי להבטיח שהם עומדים בתקנות אלה ומצמצמים כל נזק סביבתי אפשרי.

מה זה ביוב?

שפכים הם שפכים הנוצרים מפעילויות ביתיות, חקלאיות ותעשייתיות.
זה בדרך כלל מורכב מחומרי פסולת מוצקים ומומסים כמו חיידקים, וירוסים וכימיקלים הנפלטים בצורה של פחמימות, טריגליצרידים, חלבונים ואוריאה.
חומרי פסולת אלו הם בעיקרם אורגניים אך עשויים להכיל גם כמויות קטנות של חומרים מינרליים ואי-אורגניים.

כאשר שפכים אלו חודרים למערכות מים טבעיות, יש לכך השפעה ישירה על איכות המים.
אם לא מטופלים ביוב עלולים לגרום לזיהום ולהוות מקור להפצת פתוגנים מסוכנים וכן לגרום נזק חמור למערכות אקולוגיות.
ככזה, חשוב לוודא שהביוב מנוהל בצורה נכונה כדי להגן הן על הסביבה והן על בריאות הציבור.

תקנות פדרליות לניהול ביוב

בארצות הברית, חוק המים הנקיים, שנחקק ב-1972, מסדיר את ניהול הביוב והשפכים.
על פי חוק זה, לסוכנות להגנת הסביבה (EPA) יש סמכות לקבוע תקני איכות מים, לפתח דרישות היתרי הזרמה ולהבטיח שמירה על תקנים אלה.
החוק מחייב גם עיריות לספק תהליך לטיפול ופינוי בשפכים עירוניים.
פעולות טיפול או סילוק שפכים נדרשות כדי לקבל אישורים של מערכת שחרור מזהמים לאומית (NPDES) – אשר מונפקים על ידי ה-EPA או סוכנויות איכות הסביבה של המדינה – המסדירות את המזהמים בטיפול והזרמה של שפכים לנהרות, אגמים וגופי מים אחרים.

מעבר לכך, חוק המים הנקיים קובע גם תקנות להטלת שפכים למקווי מים.
התקנות הפדרליות מספקות שלוש קטגוריות של סילוק: הזרמה, יישום יבשתי והשלכת אוקיינוס.
החוק אוסר על הזרמת שפכים לא מטופלים למים ניתנים לשיט, תוך הגבלת מה שניתן להזרים למים קולחים.
כמו כן, נדרשות נקודות הזרמה להדגמה של הפחתה במזהמים, תוך עמידה בהוראות ההגנה הכלולות בהיתרי NPDES.

ניהול שפכים מסוכנים מכוסה גם בחוק המים הנקיים.
חוק זה קובע קריטריונים לזיהוי ובקרה של פליטות של מזהמים מסוכנים.
היא מחייבת את האכילה של הפסולת כדי למנוע הזרמה לא מסוננת למים הקולטים, כמו גם להבטיח שההזרמה לא תשפיע לרעה על הסביבה.

תקנות המדינה לניהול שפכים

בנוסף לתקנות הפדרליות, לרוב המדינות יש גם תקנות משלהן לניהול ביוב.
תקנות אלו מתמקדות בדרך כלל בקביעת תקנים לבנייה, תפעול ותחזוקה של מתקני טיפול בשפכים.
למדינות יש גם סמכות לפתח תקנים ותקנות איכות מים משלהן, אם כי רבים מהם תואמים את התקנות הפדרליות.

מאחר שהאחריות לטיפול בשפכים מוטלת על הרשויות המקומיות והרשויות העירוניות, רוב המדינות הקימו סוכנויות רגולטוריות ספציפיות המופקדות על ניטור ואכיפת תקני ניהול ביוב.
סוכנויות רגולטוריות אלו בודקות את מערכות הביוב ומתקני הפסולת, ובמקביל מבטיחות שהם עומדים בתקנות המדינה והפדרליות.

סיכום

יש לנהל את הביוב בצורה נכונה על מנת להגן הן על הסביבה והן על בריאות הציבור.
קיימות מספר תקנות המסדירות את ניהול הביוב אשר נקבעו על ידי הממשלה הפדרלית, כמו גם הרשויות המקומיות.
תקנות אלו מתמקדות במתן תקנים לבנייה, תפעול, בקרה ותחזוקה של מערכות לטיפול בשפכים.
חשוב שעסקים וגופים ציבוריים יבינו ויקחו לתשומת ליבם את התקנות הללו כדי להבטיח שפעילות ניהול הביוב שלהם עומדת בתקנים שנקבעו.

כלי עבודה