אבן בניין עשויה להוביל לחוסר בכישורי חשיבה ביקורתית והבנה רדודה של הנושא.

A building block may lead to a lack of critical thinking skills and a shallow understanding of the subject.
A building block may lead to a lack of critical thinking skills and a shallow understanding of the subject.

מקובל שתלמידים מפתחים סלידה מסוימת לנושאים וקורסים הדורשים רמה גבוהה יותר של חשיבה והבנה – סלידה כזו עשויה להיות תוצאה של חוסר בכישורי חשיבה ביקורתית והבנה רדודה של הנושא.
האשם העיקרי טמון באופן שבו נלמדים נושאים כאלה, בעיקר בצורה של אבני בניין.

אבני בניין הן כלי שאנשי חינוך רבים מסתמכים עליו כדי לעזור לתלמידים לחשוב בצורה ביקורתית ולהבין נושאים מורכבים.
הוא משמש לעתים קרובות כדי לעזור לתלמידים לבנות ידע על ידי בניית מסגרת שניתן להשתמש בה כדי להבין נושא או בעיה.
תרגילי אבני בניין מבוססים בדרך כלל על הרעיון של "בנייה על בסיס", כאשר אבני הבניין ממוקמות יחד כדי ליצור את המבנה של הנושא שהם חוקרים.

עם זאת, בעוד שאבני בניין יכולות להיות כלי יעיל לעזור לתלמידים ללמוד, הם יכולים גם להוביל למחסור במיומנויות חשיבה ביקורתיות והבנה רדודה של הנושא.
כאשר מציגים לתלמידים קבוצה של אבני בניין המוצגות כמערכת שלמה וליניארית של שלבים, זה יכול ליצור סביבה שבה התלמידים לא מרגישים בנוח ליצור קשרים בין הקוביות ולפתח הבנה עמוקה יותר של הנושא.
יתר על כן, כאשר הבלוקים מוצגים כחלקי פאזל ללא מטרת-על, זה יכול להוביל לחוסר יכולת לפרש כיצד הבלוקים משתלבים זה בזה וכיצד ניתן להשתמש בהם לפיתוח תשובה או מסקנה.

הבעיה מחריפה על ידי הטכנולוגיה המודרנית, שהובילה להסתמכות מוגברת על כלים אוטומטיים שיכולים לבצע עבורנו חישובים.
זה הוביל לתרבות שבה תלמידים עשויים לחסר את הכישורים הדרושים כדי להבין את המושגים או התיאוריות הבסיסיות מאחורי הכלים שהם משתמשים בהם.
יתר על כן, כלים אוטומטיים רבים אינם מציעים את הגמישות הדרושה כדי לאפשר לתלמידים לחקור באופן ביקורתי נושא או להשתמש בהם כדי לפתח את ההבנה שלהם.
זה יכול להוביל לחוסר חשיבה ביקורתית מכיוון שתלמידים עשויים להתרגל לסדרה של שלבים מוגדרים מראש שעליהם לבצע ולפרש מבלי להתעמק במושגים העמוקים יותר הנחקרים.

כדי להתמודד עם זה, על מחנכים להדגיש את חשיבות החשיבה הביקורתית ולאפשר לתלמידים לעבוד דרך אבני הבניין תוך שימוש בכישורי פתרון בעיות משלהם.
לדוגמה, מתן סטודנטים לזהות את המושגים המרכזיים באבני הבניין ולחבר אותם יחד, יצירת מבנה כולל המשלב את ההבנה שלהם, יכול לעזור להם לפתח הבנה מעמיקה יותר של הנושא.
בנוסף, על המחנכים לעודד את התלמידים לשאול שאלות ולהסתכל על החומר בצורה שונה, תוך התבוננות באפשרויות חלופיות או מודלים תיאורטיים להבנת החומר.

לבסוף, על המחנכים להדגיש את החשיבות של למידה מתמשכת והתנסות.
ככל שהתלמידים נעשים נוחים יותר עם אבני הבניין והמושגים הבסיסיים, יש לתת להם הזדמנויות לחשיבה ביקורתית ולחקור תיאוריות או אסטרטגיות חלופיות.
על ידי הבנת המושגים והתיאוריות הבסיסיות, התלמידים יכולים לגבש רעיונות והשערות משלהם, ולפתח את ההבנה האישית שלהם לגבי החומר.

לסיכום, אבני בניין יכולות להוות כלי יעיל לסיוע לתלמידים להבין נושאים מורכבים, אך הם יכולים גם להוביל למחסור במיומנויות חשיבה ביקורתיות והבנה רדודה של הנושא.
על המחנכים להבטיח שהתלמידים יבינו את המושגים והתיאוריות הבסיסיות מאחורי אבני הבניין ועליהם לעודד אותם לשאול שאלות, לחקור נקודות מבט חלופיות ולהסיק מסקנות משלהם.
על ידי יצירת סביבת למידה המעודדת חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות, מחנכים יכולים להבטיח שלתלמידיהם תהיה הבנה מעמיקה יותר של הנושא ויוכלו להשתמש בהבנתם כדי להנחות את הלמידה העתידית שלהם.

כלי עבודה