לוחות חשמל מספקים אספקת חשמל עקבית לציוד המחובר.

Electrical panels provide a consistent power supply to connected equipment.
Electrical panels provide a consistent power supply to connected equipment.

לוח חשמל הוא מכשיר המשמש לשליטה וויסות זרימת החשמל.
הוא ממוקם בדרך כלל בבנייני מגורים ליד מכשירי חשמל גדולים כמו מזגנים, מחממי מים, מקררים, תנורים, מכונות כביסה ומייבשים.
על ידי חיבור פאנל זה לרשת החשמל, הוא מאפשר למשקי בית גישה למקור יציב ועקבי של חשמל.

לוח החשמל מורכב ממספר מרכיבים.
במרכז הפאנל ממוקמת קופסת מפסקים גדולה, המאכלסת מספר מפסקי חשמל שאחראים על ויסות וחלוקת החשמל למכשירים מחוברים.
הפאנל מכיל גם מספר נתיכים, המסייעים בהגנה על רכיבי הפאנל והמכשיר המחובר מפני התחממות יתר או קצר חשמלי.
בנוסף, לפאנל יש גם כמה מוטות הארקה וניטרליים, שהם מאפייני בטיחות חשובים שעוזרים למנוע מאנשים להלם או להתחשמל.

הלוח החשמלי פועל כדי לספק מתח קבוע ועקבי מאספקת החשמל של הרשת.
כדי להשיג זאת, קופסת המפסקים והמפסקים שלה פועלים יחד כדי להפנות את החשמל למכשירים המחוברים לפי הצורך.
לדוגמה, כאשר מכשיר גדול כמו מזגן או מקרר מחובר לראשונה ללוח החשמל, מפסק החשמל שלו יפעל כדי להבטיח שרק כמות מסוימת ובטוחה מהכוח הזמין יופנה לאותו מכשיר.
אם מזוהה נחשול של חשמל, מפסקי הזרם יתקפלו וינתקו את החשמל למכשיר זה.
זה עוזר להבטיח ששום גורמים חיצוניים לא יכולים לגרום לנחשול מתח לא בטוח להתרחש בפאנל.

בנוסף, פסי ההארקה והניטרליים עוזרים להגן על רכיבים חשמליים ואנשים שעלולים להיות חשופים לחשמל כאשר מכשיר מחובר לחשמל.
פסי ההארקה מאפשרים להפנות את כל זרם החשמל העודף מהמעגל, במקום לזרום ישירות לאדם.
או מכשיר אחר.
זה יוצר "קרקע" לכל זרמים חשמליים, ופועל להגנה על אנשים שמשתמשים בכל מכשיר חשמלי מפני התחשמלות.

בסך הכל, לוחות חשמל הם חלק מהותי ממערכות החשמל של משקי בית רבים.
הם מספקים אספקה עקבית ובטוחה של חשמל למכשירים מחוברים, תוך הגנה על אנשים ועל המכשיר מפני נחשולי מתח מסוכנים.
קופסת המפסקים והמפסקים שלה, בשילוב עם פסי האדמה והנייטרלים, משלימים את הפאנל ביצירת מקור חשמל בטוח ויציב כדי להבטיח שמכשירים פועלים בצורה בטוחה ויעילה.

כלי עבודה