מה ההבדל בין מי גשמים לניקוז שפכים?

What is the difference between rainwater and wastewater drains?
What is the difference between rainwater and wastewater drains?

מים הם צורך בסיסי בחיי האדם והם ממלאים תפקיד חשוב ביותר בהיבטים ותנאים רבים של חיינו.
מים משמשים לשתייה, כביסה, ניקוי ועוד פעילויות ותהליכים שונים.
ישנם סוגים שונים של מים – החל ממי השתייה הנקיים ביותר ועד שפכים אפורים.
בעוד שיש כמה הבדלים בין סוגי המים השונים הללו, אחד ההבדלים החשובים ביותר הוא ההבדל בין מי גשמים לניקוז מי שפכים.

מי גשמים הם מים שירדו מהאטמוספרה ונאספו, בדרך כלל בצורה של מערכות ניקוז מי גשמים.
מי הגשמים מכילים לעתים קרובות מזהמים ומזהמים, אך הם בדרך כלל באיכות טובה וניתן להשתמש בהם בבטחה למטרות שאינן ראויות לשתייה.
מי גשמים נאספים לעתים קרובות באמצעות מערכות איסוף מי גשמים וניתן לאחסן אותם במיכלים או בורות מים לשימוש מאוחר יותר.

מצד שני, שפכים הם מים המשמשים לפעילויות ופעילויות אנושיות בבית.
זה כולל מי שפכים מאמבטיות, שירותים, מכונות כביסה וניקוז.
שפכים עשויים להכיל מזהמים ומזהמים שונים, לרבות צואה, שמן, פסולת מזון, כימיקלים ומזהמים אחרים.
שפכים בדרך כלל אינם בטוחים לצריכה, ויש לטפל בהם כדי להסיר את המזהמים הללו לפני שניתן יהיה לעשות בהם שימוש חוזר בבטחה.
ניקוז שפכים מחוברים לרוב למערכת הביוב, המובילה את השפכים למתקן טיפול בו הם מטופלים ומטוהרים לפני הזרקה.

ההבדל העיקרי בין מי גשמים לניקוז מי שפכים הוא שמי גשמים הם בדרך כלל באיכות טובה ובטוחים לשימוש למטרות שאינן ראויות לשתייה, בעוד שפכים מכילים מזהמים ומזהמים ויש לטפל בהם לפני שניתן יהיה לעשות בהם שימוש חוזר.
ניתן לאסוף את מי הגשמים באמצעות מערכות לאיסוף מי גשמים ולאחסן אותם במיכלים או בורות מים, בעוד שפכים זורמים בדרך כלל דרך ניקוז למערכת הביוב, שם הם נלקחים למכון טיהור ומטוהרים לפני הזרקה.
מערכות לאיסוף מי גשמים יכולות לשמש לאיסוף ולאגירת מי גשמים לשימוש באזורים שבהם מים מועטים.

מי גשמים יכולים לשמש גם להשקיית גידולים, כל עוד הם אינם מכילים מזהמים שיזיקו לגידולים.
מי גשמים עשויים לשמש גם למטרות גינון או לשטיפת מכוניות או חיות מחמד.
עם זאת, לא ניתן להשתמש בשפכים לגינון או לפעילויות אחרות, מכיוון שהם מכילים מזהמים ומזהמים.

לסיכום, ישנם כמה הבדלים עיקריים בין מי גשמים לניקוז מי שפכים.
מי הגשמים הם בדרך כלל באיכות טובה ובטוחים לשימוש למטרות שאינן ראויות לשתייה, בעוד שפכים מכילים בדרך כלל מזהמים ומזהמים שיש להסירם לפני שניתן יהיה לעשות בהם שימוש חוזר בבטחה.
ניתן לאסוף ולאחסן מי גשמים לשימוש מאוחר יותר, בעוד שפכים חייבים להישלח למתקן טיפול בו הם מטופלים ומטוהרים לפני הזרקה.
מי גשמים יכולים לשמש לגינון, שטיפת מכוניות ופעילויות אחרות, בעוד שפכים לא יכולים.

כלי עבודה