ניקוז עלול להוביל לשימוש מופרז במים בתקופות של מחסור במים, ולהטיל עומס נוסף על משאבי הטבע.

Drainage can lead to excessive water use during times of water scarcity, putting further strain on natural resources.
Drainage can lead to excessive water use during times of water scarcity, putting further strain on natural resources.

העולם עומד בפני משבר מים עולמי, שבו מחסור במים ושימוש מופרז במים הם שניים מהנושאים הדוחקים ביותר.
למשבר המים הזה יש השלכות חמורות על כל היבטי החיים, כולל חקלאות, תעשייה ומערכות אקולוגיות טבעיות.
בחלקים רבים של העולם, מחסור במים נקיים וניתנים לשתייה מהווה דאגה מתמשכת.
שימוש מוגזם במים יכול גם להוביל לבעיות נוספות, מכיוון שהמים מופנים הרחק ממערכות אקולוגיות וקהילות קריטיות.
ניקוז עלול להוביל לשימוש מופרז במים בתקופות של מחסור במים, ולהטיל עומס נוסף על משאבי הטבע.

ארגון האומות המאוחדות מעריך שלכמעט 2.2 מיליארד אנשים ברחבי העולם אין גישה למים בטוחים ול-4.3 מיליארד נוספים חסרים גישה לתברואה מתאימה, מה שמגביר מאוד את הסיכון למחלות והידרדרות סביבתית.
משבר המים הזה מתווסף עוד יותר מהעובדה שחלק גדול מהמים הזמינים מזוהמים ומזוהמים, מה שהופך אותם לא ראויים לשתייה ולשימוש חקלאי.
זה אילץ אנשים רבים להשתמש במקורות מים שאינם בטוחים ואולי רעילים.

שימוש מופרז במים וניקוז יתר עלולים להחמיר עוד יותר את משבר המים ולהפעיל עומס נוסף על משאבי הטבע.
ניקוז יתר, או ניקוז יותר מים מהנדרש, עלולים להוביל לשחיקת קרקע, אדמות צחיחות ושיבושים במחזור המים.
על ידי ניקוז יותר מדי מים מאזור, אספקת המים הטבעית מתרוקנת והסביבה עלולה לסבול מהתייבשות, מה שמוביל להפחתת המגוון הביולוגי ולהשפעות על מערכות אקולוגיות מקומיות.
בנוסף, ניקוז יתר עלול לגרום לעליית מפלס האוקיינוסים כאשר עודפי מים זורמים אל האוקיינוסים, תהליך המכונה התפשטות תרמית.
בנוסף להשפעות על הסביבה, ניקוז יתר מוביל לשאיבת יתר של מאגרי מי תהום, מה שמוביל לדלדול נוסף של מאגרים אלו.

כאשר מים מנוקזים יתר על המידה בתקופות של מחסור במים, זה מפחית עוד יותר את אספקת המים הזמינה ומעצים את משבר המים.
בחלקים רבים של העולם, כאשר הניקוז אינו מנוהל כהלכה, המים עלולים להיות מופנים הרחק מקהילות וממערכות אקולוגיות טבעיות.
זה יכול להוביל לתחרות בין הצרכים האנושיים למערכות אקולוגיות, מה שמוביל בהכרח להתדרדרות נוספת של הסביבה.
ללא ניהול נכון של מערכות הניקוז, יכול להיות קשה להחזיר את הסביבה לאיזון בריא ולמנוע מחסור נוסף במים.

יש פתרונות לבעיות של שימוש מופרז במים וניקוז יתר.
ניהול נכון של מערכות הניקוז הקיימות חיוני על מנת להבטיח שימוש יעיל באספקת המים הזמינה ולא מבוזבזת.
יישום של אדמות ביצות ומערכות טבעיות אחרות, כגון קצירת מי גשמים, יכול לסייע בשיקום תנאי המים וגם לספק בית גידול בעל ערך לחיות בר.
בנוסף, השקעות בתשתית מים משופרת, כגון סכרים הידרודים, יכולות לספק ויסות נחוצים של מפלס המים בתקופות של מחסור במים.

בסופו של דבר, משבר המים העולמי ייפתר רק כאשר נמצא פתרונות יעילים לבעיות של מחסור במים ושימוש יתר במשאבי מים.
ניקוז עלול להחמיר עוד יותר את הבעיות הללו, ולהוביל לירידה נוספת במשאבי הטבע כגון בתי גידול של חיות בר, לחות קרקע וייצור מזון.
על ידי ניהול יעיל של מערכות הניקוז והשקעה בתשתית מים משופרת, נוכל להבטיח טוב יותר זמינות של מים נקיים ובטוחים לכולם.
בנוסף, מאמצי שימור כגון איסוף מי גשמים יכולים לסייע בשיקום מפלס המים וגם לספק בית גידול נוסף לחיות הבר המקומיות.
רק באמצעות שילוב של פתרונות, כולל שיפור ניהול הניקוז, ניתן לפתור את משבר המים העולמי.

כלי עבודה