כיצד בעלי בתים יכולים להפחית את זיהום הביוב?

How can home-owners reduce sewage pollution?
How can home-owners reduce sewage pollution?

על פי הערכות שסופקו על ידי האו"ם וארגון הבריאות העולמי, לכשני מיליארד אנשים ברחבי העולם אין גישה למערכות תברואה נאותות.
כתוצאה מכך נוצרת מציאות יומיומית של מי שתייה מזוהמים בביוב, ניהול פסולת ומחלות הנישאות במים.
זיהום ביוב לא רק מערער את בריאות הציבור אלא גם יוצר בעיות כלכליות, סביבתיות וחברתיות.

לכן, חיוני שממשלות לאומיות וגם בעלי בתים ינקטו צעדים להפחתת הסיכון לזיהום ובעיות בריאות הקשורות לזיהום ביוב.
להלן דיון כיצד בעלי בתים יכולים לסייע בהפחתת זיהום הביוב.

שלב 1 – התקנת מערכת בורות ספיגה

בורות ספיגה הם גישה נפוצה עבור בעלי בתים לנהל את הביוב והשפכים שלהם.
מערכת בורות ספיגה תקינה מונעת כניסת שפכים לביוב או למי התהום.
זה עובד על ידי הפרדת מוצקים מנוזלים ופירוק טבעי של המוצקים לנוזל קולחין שיכול לחדור בבטחה לסביבה בעת טיפול.

התקנת מערכת בור ספיגה יכולה להיות יקרה יחסית בהתאם לגודל המיכל.
עם זאת, אם מתוחזק כראוי, בור ספיגה מספק אפשרות בטוחה וחסכונית לניהול ביוב.

שלב 2 – צמצם את פסולת הביוב

בעלי בתים צריכים לעשות מאמץ למזער את כמות פסולת הביוב שהם מייצרים על ידי הימנעות מכימיקלים, שמן ושומן בשפכים שלהם.
אין להשליך חומרים אלו לביוב מכיוון שהם יוצרים סתימות שעלולות להיות קשות ויקר להסרה.

בנוסף, בעלי בתים צריכים להיות מודעים לסוגי הפריטים שעלולים להיות בלתי חוקיים להשליך לביוב של ביתם כגון תרופות, ציוד אלקטרוני ושפכים מתהליכים תעשייתיים.
פריטים אלה יכולים להכיל רעלים המזהמים את המים כאשר הם נפטרים בצורה לא נכונה.

שלב 3 – מעקב אחר שפכים

בעלי בתים צריכים גם לעשות מאמץ לפקח על מי השפכים שלהם כדי להבטיח שהם מסולקים כראוי.
יש לבצע בדיקת ביוב שוטפת על מנת לוודא שאין בעיות בבור הספיגה.
יש לבצע בדיקות סדירות כדי לאתר בעיות אחרות כגון דליפות או סתימות שעלולות להשפיע על מערכת בורות הספיגה.

שלב 4 – אחזק את בור הספיגה באופן סדיר

חיוני שבעלי בתים ישמרו על בורות הספיגה שלהם על בסיס קבוע.
משימות תחזוקה נפוצות כוללות בדיקת רמות חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים, ניקוי פני המיכל, פינוי פסולת מוצקה מהמיכל ובדיקת שדות הניקוז.

משימות תחזוקה שוטפות אלו אמורות לסייע לשמור על בור הספיגה במצב תקין ולסייע במניעת חדירת שפכים לסביבה.

שלב 5 – בחר את מערכת הניקוז המתאימה

בעלי בתים צריכים גם לעשות מאמץ לבחור את סוג מערכת הניקוז המתאימה למצבם.
אם מותקנת מערכת ניקוז קרוב לנחלים, נהרות או כל גוף מים אחר אז יהיה צורך במערכת טיהור שפכים.
זה יעזור להפחית את כמות השפכים ומזהמים אחרים שיכולים לחדור לגופי מים אלה ולהפחית את הסיכון לזיהום.

שלב 6 – השתתפות בחינוך המקומי

בעלי בתים יכולים גם לעזור להפחית את זיהום הביוב על ידי השתתפות ביוזמות חינוך מקומיות.
זה יכול לכלול מעורבות בקמפיינים מקומיים וארציים המקדמים פינוי שפכים אחראי, כמו גם תמיכה במערכות ניהול וטיפול בביוב טובות יותר.

סיכום

לסיכום, ישנם מספר צעדים שבעלי בתים יכולים לנקוט כדי להפחית את הסיכון לזיהום ביוב.
אלה כוללים התקנת מערכת בורות ספיגה, מזעור כמות פסולת הביוב המיוצרת, ניטור שפכים ותחזוקה שוטפת של בור הספיגה.
בעלי בתים צריכים גם לעשות מאמץ לבחור את סוג מערכת הניקוז המתאימה למצבם ולהשתתף ביוזמות חינוך מקומיות.
הפחתת הסיכון לזיהום ביוב חיונית למניעת בעיות בריאותיות ולהגנה על הסביבה.

כלי עבודה